Giáo dục

Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức giao thông năm 2016  “An toàn giao thông – Hạnh phúc của mọi nhà” Năm 2016

Đơn vị tổ chức: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị đồng hành công nghệ: Công ty Cổ phần Nahi Tên gọi: Cuộc thi “An toàn giao thông – Hạnh phúc của mọi nhà” năm 2016 Thời gian: từ 18/9/2016 đến 16/12/2016. Đối tượng dự thi: Đoàn v... Xem thêm

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ