Giáo dục

Mời tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, Nhân dân Thành phố và cả nước, không giới hạn số lượng và độ tuổi. Thời gian dự thi: – Thời gian nộp sản phẩm tham gia dự thi: đến hết ngày 25/10/2017. – Thời gian công bố và t... Xem thêm

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ