Phong trào

Học tập - NCKH

Thông báo các Ý tưởng lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo, khả thi” lần VI năm 2016

Căn cứ kế hoạch số 21-KH/ĐTN ngày 15/11/2016 của BTV Đoàn trường về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo, khả thi” lần VI năm 2016, căn cứ kết quả của hội đồng chấm giải thưởng cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo, khả thi”; BTV Đoàn trường công b... Xem thêm

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ