Bài viết liên quan

1 bình luận

  1. 1

    Anh

    Tôi sinh 22/ 9/1988 cho hỏi ngày trưởng thành đoàn của tôi có phải ngày sinh nhật 30 tuổi k?

    Reply

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ