Bài viết liên quan

1 bình luận

  1. 1

    Anh

    Tôi sinh 22/ 9/1988 cho hỏi ngày trưởng thành đoàn của tôi có phải ngày sinh nhật 30 tuổi k?

    Reply

Leave a Reply to Anh Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ