Bài viết liên quan

0 bình luận

 1. 3

  Thanh Long

  Mình nghĩ đây là cuộc thi rất ý nghĩa để chúng ta tuyên truyền vận động người dân bảo vệ môi trường. Là sinh viên chúng ta nên đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, điều đó thể hiện sự năng động của tuổi trẻ và thể hiện trách nhiệm đối với hành tinh chúng ta đang sống.

  Reply
 2. 2

  Nguyễn Tấn Toàn

  Mình nghĩ các clip này có thể nói về các địa điểm bị ô nhiễm để nói lên hiện trạng một vài nơi, đồng thời từ đó để mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ mội trường. Hoặc các clip nay nói về những nơi mà mình nghĩ là xanh, sạch và đẹp để mọi người có thể biết đến và lấy đó là một điển hình của tham gia vào bảo vệ mội trường cũng được.

  Reply
 3. 1

  Trung

  Này là thực hiện clip ở những nơi xanh hay những nơi hết xanh …

  Reply

Leave a Reply to Thanh Long Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ