Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM Lần IV – Năm 2018

THỂ LỆ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM Lần IV – Năm 2018 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 08/KHLT-ĐTN-KHCN ngày 24 tháng 04 năm 2018)   Điều 1:   ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA: 1.Đối tượng: – Sinh viên hiện đang … Đọc tiếp Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM Lần IV – Năm 2018