Cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên UIT 2018

THỂ LỆ CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO SINH VIÊN UIT 2018 (Kèm theo Kế hoạch số 08/KHLT-ĐTN-KHCN ngày 24 tháng 04 năm 2018) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1. Mục đích Tạo môi trường học thuật lành mạnh, kích thích và phát huy sự sáng tạo của các bạn sinh viên trong việc ứng dụng … Đọc tiếp Cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên UIT 2018