Bài viết liên quan

0 bình luận

  1. 1

    Thuong

    LIKE!!!

    Chúc mừng 2 nhóm xuất sắc giành giải nhất và các nhóm còn lại hihi

    Reply

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ