Hội Sinh viên trường

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ