Bài viết liên quan

0 bình luận

  1. 1

    Nguyễn Trường Giang

    Cho em hỏi ITIClub là viết tắt của CLB gi vậy?

    Reply

Leave a Reply to Nguyễn Trường Giang Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ