Bài viết liên quan

0 bình luận

  1. 1

    Thuong

    LIKE!!!

    Chúc mừng 2 nhóm xuất sắc giành giải nhất và các nhóm còn lại hihi

    Reply

Leave a Reply to Thuong Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ