Bài viết liên quan

1 bình luận

  1. Pingback: Kế hoạch chương trình Ý tưởng sáng tạo và Sinh viên NCKH năm 2018 | Tuổi trẻ UIT

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ