Bài viết liên quan

1 bình luận

  1. 1

    Nguyễn Thạch Mộng

    Có thể cho em biết rõ hơn về điều kiện để được kết nạp vào Đảng cũng như các đợt xét kết nạp Đảng viên ở trường mình không ạ?

    Reply

Leave a Reply to Nguyễn Thạch Mộng Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ