Bài viết liên quan

0 bình luận

  1. 1

    cu tí

    Phần tiếp tân sinh viên ngày 01/9 , link dẫn tới danh sách liên chi và ds CTXH cùng đưa tới một trang, mong đoàn trường sớm điều chỉnh lại .

    Cảm ơn.

    Reply

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ