[slideshow_deploy id=’16205′]

Học tập - NCKH

HỌC BỔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - STARTER PROGRAMMING

Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố; Hỗ trợ trang bị kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python dành cho các bạn sinh viên thành phố; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp cùng Công ty cổ p... Xem thêm

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ