[slideshow_deploy id=’16205′]

Hỗ trợ sinh viên

Học tập - NCKH

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka – Lần thứ 24 năm 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: – Duy trì, nâng chất sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên Thành phố, qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tron... Xem thêm

Giáo dục

HÃY NÓI KHÔNG VÀ TRÁNH XA VỚI MA TÚY

Những năm qua, tệ nạn ma tuý ở Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma tuý mới, ma tuý đã trở thành một hiểm hoạ lớn đối với toàn xã hội, đe doạ trực tiếp tới cuộc sống [... Xem thêm

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ