[slideshow_deploy id=’16205′]

© Mùa Hè Xanh UIT 2015, Đội Chuyển giao công nghệ